Aktuality

Město se má řídit koncepčně. V tom se asi všichni shodneme. Nicméně na radnici v Uherském Hradišti se v posledních letech zabydlel jeden velký nešvar. Kanceláře úředníků a šuplíky politiků se začaly nápadně rychle plnit nejrůznějšími koncepcemi, studiemi a jinými záměry. A není divu, že postupem času začaly výstupy jednotlivých koncepcí působit...

Jak už od nás víte, změnám územního plánu města Uherské Hradiště věnuje velkou pozornost. Vždy jde totiž o důležité změny, které řeší nejen dílčí problémy či lokality, ale které se mohou zásadním způsobem propsat (pozitivně i negativně) do dalšího rozvoje našeho města.

Uherské Hradiště prý bude mít nové náměstí. Přesněji řečeno, vedení města se rozhodlo vypsat architektonickou soutěž, ze které vzešla nová podoba Masarykova náměstí. Stranou teď nechám to, jestli se mi výsledná podoba líbí, nebo bych se čistě subjektivně přiklonil k jiné soutěžní nebo od základu zcela jiné variantě. Sto lidí, sto chutí... Podstatné...

Uherské Hradiště schválilo velmi zásadní změny svého územního plánu. A protože každá takto výrazná změna územního plánu se propíše do charakteru města nikoliv na rok či dva, ale doslova na desítky let, jako Hradišťáci jsem předkládaným úpravám věnovali velmi vekou pozornost.

Když pozvete k jednomu stolu téměř dvě desítky architektů, projektantů, zástupců developerů i odborníků na realitní trh, tak si sice zakládáte na pořádnou melu, ale také velmi košatou, inspirativní a v neposlední řadě také důležitou diskusi. A právě takovou debatou byl lednový hranatý stůl na téma: Jak dál bydlet a žít v Uherském Hradišti.

Uherské Hradiště chystá velkou změnu územního plánu. Hned několik doposud průmyslových areálu se má proměnit v místa pro bydlení. Ve spojení s dalšími plánovanými developerskými projekty je tak možné očekávat, že v horizontu několika let se naše město rozroste klidně i o tisíc nových bytů. To s sebou přinese řádu výzev, kterých se musí radnice víc...

Přiznám se, že vůbec nerozumím krokům, které současné vedení města zvolilo jako způsob řešení problémů s parkováním. Přestože si vládní koalice ve svém programovém prohlášení vytyčila, že bude postupně navyšovat parkovací kapacity na sídlištích a připraví výstavbu parkovacího domu, konkrétní kroky nasvědčují spíše o pravému opaku.

Radnice připravuje změnu územního plánu. Tedy dokumentu, který určuje, co se kde může a naopak nesmí stavět. Aniž bych chtěl jakkoliv přehánět, po rozpočtu je to v pořadí druhé nejvýznamnější rozhodování, které je svěřeno do kompetence zastupitelů. Bohužel stejně jako finanční řízení města je i územní plánování velmi komplikovanou procházkou...

Už je to opět tady. Přiblížil se konec roku a na radnici se naplno rozběhly práce, spojené se sestavením rozpočtu města na příští rok. Především v důsledku vládního konsolidačního balíčku jde o hodně nevděčný úkol, neboť jen málokdo dokáže s dostačenou mírou jistoty předvídat, jak se avizované změny promítnou nejen do daňových příjmů radnice, ale...

Od opozice se automaticky očekává, že bude pouze kritizovat a vyhledávat každou příležitost k tomu, aby poukázala na chyby či špatná rozhodnutí vládnoucí koalice. Hradišťáci si však v okamžiku, kdy byli odejiti do opozice, jasně řekli, že udělají vše proto, aby si takovou nálepku nezasloužili.