Dobré zprávy: Už žádné spalování!

11.07.2024

Mám pro vás dvě dobré zprávy. Tou první je, že hradišťská teplárna přestala vyrábět teplo pomocí spalování uhelného hruboprachu. Je to významný milník, který pomůže zlepšit kvalitu životního prostředí v našem městě a díky kterému si mohou oddechnout také obyvatelé nejbližšího okolí. Černý prach z teplárny byl totiž častým a nevítaným "hostem" jejich zahrad a okenních parapetů.

Druhou dobrou zprávou je, že současné vedení města přestalo tlačit na vznik spalovny komunálního odpadu či kalů z čistírny odpadních vod v teplárně, tzv. ZEVO. Jsem rád, že radnice přestala prosazovat původní plán, podle kterého měly plynové kotle a kogenerační jednotky doplnit kotle spalující až třikrát více komunálního odpadu, než vyprodukují obyvatelé a firmy z celého našeho města. Nyní se více mluví o průmyslových tepelných čerpadlech a dalších moderních technologiích.

Toto považuji za obrovský posun a jsem z něj upřímně rád. Jako Hradišťáci to tvrdíme již minimálně dva roky. Do posledních komunálních voleb jsme šli s jasným programem, ve kterém jsme říkali, že modernizaci hradišťské teplárny musíme minimálně přehodnotit (přesvědčte se na www.hradistaci.cz). Nebylo a stále není rozumné vycházet z již mnoho let staré studie, která vznikla před válkou na Ukrajině, před energetickou krizí a která nezohledňovala moderní trendy v energetice ani dění v "odpadářské branži".

Dlouho jsme si mysleli, že se nám tento bod našeho programu prosadit nepodaří. Byl pro nás klíčový v rámci povolebního vyjednávání, ale vraceli jsme ho do hry například v prosinci 2022, kdy jsme na zastupitelstvu města navrhovali usnesení, aby rada města zadala zpracování odborné oponentní studie, která znovu zhodnotí dříve schválenou variantu modernizace teplárny.

Tehdy současná koalice tento náš návrh nepodpořila. Nicméně pro nás není důležité, kdo sbírá vavříny, ale to, že jsme přestali hazardovat s budoucností našeho města tím, že bychom spalování hruboprachu vyměnili za nedomyšlené spalování komunálního odpadu pro cca 50 měst a obcí z našeho okolí.

Ing. Michal Dvouletý, MBA

Hradišťáci