Sestavme společně priority našeho města

10.05.2024

Město se má řídit koncepčně. V tom se asi všichni shodneme. Nicméně na radnici v Uherském Hradišti se v posledních letech zabydlel jeden velký nešvar. Kanceláře úředníků a šuplíky politiků se začaly nápadně rychle plnit nejrůznějšími koncepcemi, studiemi a jinými záměry. A není divu, že postupem času začaly výstupy jednotlivých koncepcí působit nejen chaoticky, zbytečně robustně nebo dokonce protichůdně. Vyčíst z těchto materiálů jasné priority vedení města se postupně stalo téměř nemožné. Jediné, co každoročně dostalo alespoň nějaké konkrétní obrysy, byly investice, schválené v rozpočtu města. I ty se však nezřídka staly spíše trhacím kalendářem, byť nutno připustit, že někdy z ryze objektivních důvodů.

Radnice proto velmi správně rozhodla o tom, že tomuto trendu učiní přítrž a všechny doposud existující koncepce (a na ně navazující "zásobník" investičních akcí) zcelí do jednoho strategického materiálu, který obsahuje více jak sto stran. Ten nese moderní název "Hradiště chytře". Zároveň starosta města dodržel svůj slib z jednání zastupitelstva a předložil pracovní verzi tohoto materiálu také opozičním zastupitelům.

Světe, div se, nová zastřešující koncepce začíná posouvat náročnou diskusi o prioritách našeho města alespoň částečně tím správným směrem. V pracovní verzi materiálu se totiž dočtete o nutnosti zkapacitnit parkování ve městě, přičemž zakázané přestalo být i sousloví "parkovací domy". A nejen to. Důraz je zde kladen např. na posílení energetické soběstačnosti města a uchopení tohoto tématu jako celku či implementaci smart technologií, které mají přenést slováckou metropoli do 21. století.

Potud dobré. Jenže přes všechna pozitiva není možné z tohoto materiálu vyčíst, jaké skutečné priority má dnešní vedení města, natož aby materiál obsahoval konkrétní návod na obsluhu a popis toho, jak těchto priorit dosáhnout. Není navíc racionální, aby práci profesionálů, kteří se živí tím, jak strukturovaně takovéto koncepce sepsat, písemně připomínkovali opoziční zastupitelé. To bychom si museli najmout a zaplatit obdobné odborníky, jaké si najímá vedení města.

Proto jsme se jako Hradišťáci rozhodli, že se k této koncepci postavíme zcela jinak. Jednoduše, přehledně a při maximálním vtažení hlasu místních obyvatel. Na jednu stranu jsme sestavili návrh našich konkrétních priorit, které bychom prosazovali, pokud bychom byli součástí vedení města. Zároveň jsme tento přehled zveřejnili na našem webu s prosbou, abyste se i vy zapojili do jednoduchého hlasování a pomohli nám tím sestavit konkrétní pořadí těchto priorit.

Právě tak si totiž představujeme to, co jsme vám slibovali již ve volební kampani. Tedy že váš hlas bude slyšet také po volbách, a že nikoliv za zavřenými dveřmi, ale společně budeme pracovat na tom, aby se v našem městě žilo skvěle nejen nám, ale i dalším generacím.

Děkuji, že se do toho společně s námi pustíte.

Ing. Michal Dvouletý, MBA,

Hradišťáci