Chystá se další změna územního plánu

26.04.2024

Jak už od nás víte, změnám územního plánu města Uherské Hradiště věnuje velkou pozornost. Vždy jde totiž o důležité změny, které řeší nejen dílčí problémy či lokality, ale které se mohou zásadním způsobem propsat (pozitivně i negativně) do dalšího rozvoje našeho města.

Na dubnovém zasedání zastupitelstva města jsme schválili zadání změny č. 2 územního plánu našeho města. A pozor, jak vyplývá z podkladových materiálů, půjde o docela zásadní změnu. Nejenže se má vyřešit slibovaná regulace pro bytové domy v městských částech, aby se město vyvarovalo tomu, co se v posledních měsících děje ve Véskách, ale diskuse se povede také například o koeficientu zeleně v zastavitelných plochách, uplatnění prvků prostorové regulace, výškových regulacích, apod. Ale bude se řešit také např. dostavba areálu u obchodního domu Kaufland, nová výstavba v Míkovicích či Véskách, dostavba proluk na exponovaných plochách v centru města, budoucnost autobusového nádraží, nebo implementace místní energetické koncepce.

Pokud chcete vědět víc, zde najdete kompletní prezentaci, která je podkladem pro další změnu územního plánu.

Za Hradišťáky jsme vyzvali vedení města k tomu, ať o těchto změnách vedeme průběžnou a velmi otevřenou debatu nejen s odborníky, ale také širokou veřejnosti. Takové změny se nesmí dít za zavřenými dveřmi a musíme o nich vést možná náročnou, ale velmi důležitou veřejnou diskusi.