Společně ušetříme za energie

03.09.2022

Energie. Kdo by to ještě před několika měsíci čekal, že se právě toto slovo stane největším strašákem peněženek všech domácností a firem. Bohužel se tak stalo a ceny energií stoupají raketovou rychlostí. Přestože jde o globální problém, právě energetická krize akcelerovala do té doby často opomíjené téma energetické soběstačnosti měst, obcí či celých regionů.

Hradišťáci proto burcují na poplach a chtějí, aby se Uherské Hradiště stalo po vzoru některých dalších měst v České republice i v zahraničí dalším premiantem v této oblasti.

"V minulosti se v Hradišti neřešilo nic jiného než teplárna, případně energetické využití komunálního opadu. Na rozdíl od jiných měst zde nikdy nevznikla žádná ucelená energetická koncepce, která by řešila, jak na území města pracovat s energiemi, kde je co nejefektivněji brát, jak pracovat s obnovitelnými zdroji energie a jak řídit energetickou politiku města, aby v konečném důsledku také domácnosti a místní firmy měly možnost dosáhnout na co nejnižší ceny energií," uvedl zastupitel Michal Dvouletý, lídr Hradišťáků, který právě na téma energetiky uspořádal v květnu letošního roku jeden z "hranatých stolů", ke kterému pozval několik předních odborníků.

"Ukázalo se, že nám v tomto ohledu ujel vlak. Ano, události posledních měsíců problematiku energií vystřelily do popředí, ale o to důležitější je si říci, že ten ujetý vlak chceme co nejrychleji dohnat. To znamená přestat izolovaně řešit teplárnu, tepelná čerpadla v aquaparku či solární panely v kasárnách. Je třeba využít zkušeností z jiných měst, obklopit se odborníky, zpracovat jasný plán a podle něj systematicky, ale rychle postupovat," navrhuje Dvouletý, který se nebojí mluvit o tom, že v tomto ohledu čeká Uherské Hradiště skutečná energetická revoluce.

Co to znamená? "Jako Hradišťáci nejsme žádní zelení aktivisté. Moc dobře vím, že ekologie a ekonomika musí vždy jít ruku v ruce. Vím také to, že se energetická politika města nemá řešit ideologicky, ale přes peníze, stabilitu a dlouhodobou udržitelnost. Na druhou stranu vidíme, že jiná města, která se soustředila na budování lokální energetiky, dokázala při komplexních projektech dosáhnout energetické úspory v řádech desítek procent. Tato města posílila svou energetickou soběstačnost, výrazně snížila rizika, plynoucí z dnešní energetické krize, a navíc dokáží šetřit peníze nejen ve veřejných rozpočtech, ale také v rozpočtech domácností a místních firem," vyjmenovává výhody komunální energetiky Michal Dvouletý s tím, že říci v tuto chvíli, jaké energetické zdroje budou pro Hradiště nejvhodnější, podle něj není možné.

Takovému rozhodnutí musí podle Dvouletého předcházet ucelená analýza spotřeby energií v domácnostech, firmách i všech dalších institucích, zodpovědné posouzení lokálních možností a příprava návrhu, který na základě těchto podkladů definuje co nejoptimálnější způsoby získávání energie. Do nich se opět musí promítnout nejen ekologický, ale především ekonomický aspekt. "Bavíme se nejen o získávání energie, ale také o sledování a v konečném důsledku snižování její spotřeby," vysvětlil zastupitel Dvouletý.

Možností existuje podle jeho slov hodně, jen je třeba je důsledně vyhodnotit a v rámci města dobře zkoordinovat. "V každém případě důležitou roli bude hrát také budoucí osud teplárny. A musíme se bavit i o tom, zda nevyužít střechy nejen panelových domů k instalaci fotovoltaických panelů, o tom, jak dál pracovat s energií ze slunce, popř. vody či větru, jak pracovat s geotermálem apod. Musíme také vědět, co chystají místní firmy, a s nimi sladit všechny další kroky, protože mohou být významným hybatelem energetické budoucnosti města," dodal Dvouletý s tím, že se jak v privátním, tak i veřejném sektoru máme v rámci Zlínského kraje o koho opřít.

Zajímavým příkladem je například rakouský region Güssing, kde se podařilo dosáhnout stoprocentní energetické soběstačnosti pro potřeby domácností a obecních budov a z lokálních zdrojů se z poloviny zásobují také potřeby místního průmyslu. Z českých měst je pak možné hledat inspiraci např. v Litoměřicích, kde díky energetickému plánu města s využitím obnovitelných zdrojů radnice ušetří každý rok několik milionů korun. Podobně je na tom např. Tábor nebo Děčín.

"Věřím, že odborníci pro Uherské Hradiště navrhnou to nejlepší možné řešení, pro které pak chceme najít shodu s občany města. Půjde totiž o jedno z největších strategických rozhodnutí, které navíc lidem a firmám dá jasnou navigaci k tomu, jak se zařídit v rámci svého bytu, domu či firmy. Vstupujeme do doby, která těmto změnám bude nahrávat. Dříve nebo později bude muset dojít ke změně legislativy, která komunitní energetice rozváže ruce. Je také možné očekávat, že tímto směrem bude vláda alokovat rekordně velké množství peněz do nejrůznějších podpůrných programů. Zasadím se o to, aby Hradiště bylo na tuto změnu připraveno a mohli na ní profitovat všichni občané města," dodal Dvouletý.