Město podle vás

Jsme Hradišťáci, vaši sousedé, kteří chtějí opět nastartovat naše město, aby bylo skvělým místem pro život i pro generace, které přijdou po nás. Více ...

Hlasování o prioritách

Váš hlas bude slyšet také po volbách

Pojďme město řídit společně

Nejnovější články

Přečtěte si jako první, co je nového

Město se má řídit koncepčně. V tom se asi všichni shodneme. Nicméně na radnici v Uherském Hradišti se v posledních letech zabydlel jeden velký nešvar. Kanceláře úředníků a šuplíky politiků se začaly nápadně rychle plnit nejrůznějšími koncepcemi, studiemi a jinými záměry. A není divu, že postupem času začaly výstupy jednotlivých koncepcí působit...

Jak už od nás víte, změnám územního plánu města Uherské Hradiště věnuje velkou pozornost. Vždy jde totiž o důležité změny, které řeší nejen dílčí problémy či lokality, ale které se mohou zásadním způsobem propsat (pozitivně i negativně) do dalšího rozvoje našeho města.

Uherské Hradiště prý bude mít nové náměstí. Přesněji řečeno, vedení města se rozhodlo vypsat architektonickou soutěž, ze které vzešla nová podoba Masarykova náměstí. Stranou teď nechám to, jestli se mi výsledná podoba líbí, nebo bych se čistě subjektivně přiklonil k jiné soutěžní nebo od základu zcela jiné variantě. Sto lidí, sto chutí... Podstatné...

Pojďme společně budovat naše město 

Napište nám, co trápí právě vás, a společně s tím něco uděláme