Radnice musí být nablízku nejen "velkým", ale i "malým"

08.08.2022

Uherské Hradiště má jednu obrovskou výhodu. Stalo se centrem velkého množství naprosto ojedinělých akcí, které neopakovatelným způsobem dotváří genius loci našeho města. No posuďte sami. Které jiné město se může pochlubit tak obrovskou koncentrací akcí? Vždyť jen v rozpětí několik málo týdnů se Hradiště stalo nebo stane dějištěm Slováckého léta, Letní filmové školy či Slováckých slavností vína a otevřených památek. A to nemluvě o doslova desítkách menších akcí, které vytváří úžasný kolorit slovácké metropole.

Je to především zásluha těch, kteří se rok co rok vrhají do nevděčné a namáhavé organizátorské práce, a přes všechny útrapy, které jsou spony s pořádáním byť i té sebemenší akce, obětují hodiny a hodiny svého čas, vlastní pot a námahu k tomu, aby se ostatní mohli bavit, sportovat či si dopřávat kulturních, gastronomických či jiných společenských zážitků. A že jde o pořádnou řeholi, je více než jisté a všichni, kdo s tím máme osobní zkušenosti, to můžeme jen potvrdit.

Proto je třeba všem těmto pořadatelům upřímně poděkovat. A nejen poděkovat, ale také nahlas říct, že si zaslouží, aby jim radnice byla i do budoucna nablízku. Ale nejen těm "velkým", ale naopak, aby ze svého dosavadního stínu mohli vykouknout i všichni ti, kteří sice svými aktivitami neplní náměstí ani stránky novin, ale bez kterých by Hradiště prostě nebylo tím krásným tlukoucím srdcem Slovácka. 

Dokonce jsem přesvědčen o tom, že bez toho, aniž bychom umožnili často opomíjeným malým spolkům, ať už působí v oblasti kultury, sportu, volnočasových či jiných dobročinných aktivit, zrovnoprávnit jejich postavení v zájmu radnice, začne naše město dříve nebo později kulhat na jednu stranu. A tomu jsme jako Hradišťáci připraveni zabránit.


Ing. Michal Dvouletý, MBA