Z nájemníků budou občané

  • Stovky lidí žijí v našem městě bez trvalého bydliště. To musíme změnit, protože každý nový občan znamená pro rozpočet města stovky tisíc korun navíc. 
  • Mít trvalé bydliště v Uherském Hradišti se proto musí vyplatit. Zavedeme "kartu občana" a s ní spojené benefity. 
  • Novým občanům maximálně zjednodušíme agendu spojenou s přepisem trvalého bydliště a zvážíme zavedení finanční motivace po vzoru jiných měst. 

Kompletní volební program


Město podle vás. Otevřeme radnici veřejnosti a občany aktivně zapojíme do rozhodování o budoucnosti města. Sestavíme návrh deseti nejdůležitějších investičních priorit a do jejich pořadí naplno vtáhneme občany Uherského Hradiště. Musíme opustit politiku věčného "čekání na dotace" a začít investovat do toho, co skutečně potřebují občané města, nikoliv pouze do toho, na co byrokraté v Praze či Bruselu vypíší dotace. Posílíme participativní roli rozpočtu tak, aby nejen jednotlivé městské části mohly více promlouvat do toho, za co radnice utratí peníze daňových poplatníků.

Naplno jako tým. V čele města musí být plnohodnotný tým, jehož členové budou na sto procent pracovat na budoucnosti města i řešení každodenních starostí občanů. Z radnice vyženeme úředního šimla, snížíme byrokratickou zátěž, posílíme digitalizaci a ušetříme na provozních nákladech města. Na radnici nebudeme dělat politiku, ale budeme se starat o město. Chceme spojovat, ne rozdělovat.

Bude kde parkovat. Splatíme historický dluh a zásadním způsobem navýšíme parkovací kapacity, protože obzvláště na sídlištích chybí stovky parkovacích míst. Postavíme moderní a zelené parkovací domy k bezplatnému i zpoplatněnému parkování. Zároveň najdeme shodu s občany na způsobu regulace bezplatného parkování především na sídlištích. Zavedeme jasná pravidla a k tomuto účelu využijeme nejmodernější "smart city" technologie. Ruku v ruce s tím změníme způsob bujaré developerské výstavby tak, abychom zabránili vzniku betonové džungle a nevytvářeli jsme si nové problémy s parkováním.

Skoncujeme s kolonami. Uděláme vše proto, abychom napojili Štěpnice na obchvat a prosadili nový obchvat u Jarošova s mostem přes řeku Moravu. Už nemůžeme na nic čekat. Kraj i stát musíme přesvědčit o tom, že bez těchto investic doprava v Uherském Hradišti dříve nebo později zkolabuje. Do té doby nesmíme připustit opravu silnice přes Moravní most. Nové trasy a jízdní řády MHD podrobíme otevřené veřejné diskusi, zkonzultujeme s velkými zaměstnavateli a zajistíme maximální propojení s meziměstskými spoji.

Snížíme daň z nemovitostí. Také rozpočet města dnes vydělává na vysoké inflaci. Proto i radnice může přiložit ruku k dílu a pomoci občanům našeho města zvládnout vlnu zdražování a drahoty. Dočasně zásadním způsobem snížíme koeficient, kterým město navyšuje daň z nemovitostí. Rozpočet města si to může dovolit a lidé potřebují v této náročné době každou korunu.

Dostupné bydlení pro mladé. Změníme bytovou politiku města. Rolí města má být pomáhat potřebným, tj. především mladým rodinám a seniorům, nikoliv pronajímat draze opravené byty za komerční nájemné. Město musí investovat do nových startovacích bytů pro mladé a nastavit jasná, jednoduchá a především motivační pravidla, která umožní mladým rodinám dosáhnout na nájemní byt za dostupné peníze. Takových bytů potřebujeme desítky, proto uděláme pořádek s městskými byty, nevhodné byty transparentně prodáme a do výstavby nových startovacích bytů vtáhneme také developery.

Komunitní bydlení pro seniory. Změníme regulační plán na využití areálu nemocnice. Namísto bytovek pro tři tisíce lidí proměníme lokalitu ve velký volnočasový park, do kterého vhodně zasadíme moderní komunitní bydlení pro seniory s přímým propojením na sociální a zdravotní služby, domácí péči a aktivizační programy. Využijeme zkušeností z jiných měst v ČR i zahraničí a v tomto případě také avizovaných velkorysých dotací. Zachováme zahrádkářskou kolonii a posílíme vznik komunitních zahrádek. V dalších částech území pak vytvoříme přiměřený prostor k výstavbě objektů pro sociální a zdravotní účely, startovacích bytů, rodinných domků a nezbytné občanské vybavenosti.

Z nájemníků budou občané. Stovky lidí žijí v našem městě bez trvalého bydliště. To musíme změnit, protože každý nový občan znamená pro rozpočet města stovky tisíc korun navíc. Mít trvalé bydliště v Uherském Hradišti se proto musí vyplatit. Zavedeme "kartu občana" a s ní spojené benefity. Novým občanům maximálně zjednodušíme agendu spojenou s přepisem trvalého bydliště a zvážíme zavedení finanční motivace po vzoru jiných měst.

Pomůžeme lidem i firmám šetřit za energie. Chceme provést energetickou revoluci v našem městě. Ve spolupráci s odborníky připravíme ucelený akční plán, na základě kterého budeme promyšleně investovat do komunální energetiky s cílem zásadním způsobem posílit energetickou soběstačnost našeho města a tím snížit náklady a rizika, spojená s energiemi. Město připravíme na rekordně velké dotace i změnu legislativy, spojíme síly s místními firmami a v konečném důsledku ušetříme městu i místními občanům nemalé peníze. Uherské Hradiště má předpoklady k tomu, aby se v této oblasti stalo dalším premiantem.

Přehodnotíme modernizaci teplárny. Původní plán modernizace CTZ předpokládal nejen vybudování spalovny komunálního odpadu, ale především tříleté období, během něhož by se teplo pro více jak pět tisíc domácností vyrábělo pouze z plynu. To si ohledem na současnou energetickou krizi a růst cen plynu nemůžeme dovolit, a to bez ohledu na otazníky, spojené se samotnou spalovnou. Tento projekt proto zastavíme a CTZ zapojíme do ucelené energetické koncepce města.

Seniorský ombudsman. Vybudujeme komunitní centrum pro seniory, ve kterém budou moci zdarma realizovat širokou škálu svých volnočasových aktivit. Zároveň ve spolupráci s Klubem důchodců zřídíme funkci tzv. seniorského ombudsmana, který pomůže seniorům při zvládání nejrůznějších životních situací, při kontaktu s úřady, vyřizování nejrůznějších žádostí, zvládání problémů, spojených např. s energetickou krizí apod. Zároveň vytvoříme programy prevence proti šmejdům a posílíme spotřebitelskou, bezpečnostní i zdravotní edukaci seniorů.

Zelená pro sport. Sport a děti si zaslouží kvalitní zázemí. Proto zmodernizujeme sportoviště v Mařaticích, postavíme víceúčelové hřiště v Jarošově a přestaneme odkládat opravy dalších sportovišť. Dokončíme nutné investice na Městském fotbalovém stadionu a přehodnotíme zvolenou variantu výstavby nového zimního stadionu. Budeme hledat cesty k tomu, jak sport v našem městě ještě více rozvíjet a jak pro něj získávat co největší počet dětí a mládeže.

Změníme dotace pro spolky. Změníme dosavadní způsob dotací pro neziskové organizace. Pronájmy prostor a další služby městských příspěvkových organizací musí být pro místní spolky zdarma. Navýšíme finanční podporu vlastní činnosti spolků, nikoliv jen pořádaných akcí. S využitím bohatých zkušeností zavedeme na území města modely spolupráce mezi spolky a radnicí tak, abychom byli společně schopni čerpat více dotací z národních i mezinárodních zdrojů, a tím zajistit lepší podmínky pro rozvoj neziskových aktivit na území města