Změníme bytovou politiku města

12.09.2022

Hradišťáci mají jasno. Město musí změnit svou dosavadní bytovou politiku. Obzvláště v době, kdy se kvůli vysokým úrokovým sazbám a rekordním cenám nemovitostí stalo vlastní bydlení nesplnitelným snem pro většinu mladých rodin.

"Změníme dosavadní bytovou politiku města, protože je nesmyslné, aby město draze opravovalo městské byty, a ty pak pronajímalo za komerční nájemné. Rolí města není vydělávat na pronájmu městských bytů. Město má vytvářet takové podmínky, aby mladé rodiny, ale i senioři měli šanci dosáhnout na dostupné bydlení za rozumné peníze a neutíkali z našeho města pryč," řekl kandidát Hradišťáků Jan Barák, který je nejen expertem na realitní trh, ale již čtyři roky také členem bytové komise města.

Právě proto se chtějí Hradišťáci soustředit na výstavbu nových startovacích bytů. "Startovací byty s jasně definovanými a motivačními pravidly jsou jedinou šancí, jak může naše město pomoci řešit současnou tíživou situaci mnoha mladých rodin, které touží po vlastním bydlení. Jsme přesvědčeni o tom, že nejen ve spolupráci se soukromými developery, ale např. v rámci chystané přeměny areálu nemocnice je třeba investovat do desítek startovacích bytů, s jejichž výstavbou snad finančně pomůže také stát," uvedl kandidát a podnikatel Ivo

Mitáček. Nové startovací byty pak budou schopny garantovat minimální energetickou náročnost a jejich dispozice budou ušity na míru právě potřebám mladých rodin a charakteru startovacího bytu.

Podle Hradišťáků je však zároveň třeba také udělat důslednou revizi současného městského bytového fondu. "Jsme připraveni udělat důslednou inventuru městských bytů a hledat optimalizaci jejich pronajímání. Ve velkém bytě mají bydlet početnější rodiny, ty menší mají sloužit seniorům nebo malým rodinám. Pro tento mechanismus musíme najít férová pravidla. Pokud zároveň zjistíme, že má město byty nevhodné k sociálním účelům nebo zbytečně ekonomicky či energeticky náročné, bude lepší je transparentně prodat a tyto peníze použít k výstavbě nových startovacích bytů," doplnil Jan Barák.

Ruku v ruce s podporou bydlení pro mladé rodiny pak musí jít také dostatečná kapacita mateřských a základních škol, jejich postupná modernizace a zároveň i vyšší podpora volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti a mládež.

"Uherské Hradiště nemůže být pouze městem dětských hřišť, byť jejich modernizace je jistě líbivým krokem. Naše město si zaslouží, aby bylo premiantem ve kvalitě předškolního a školního vzdělávání a abychom měli co nejlepší zázemí pro širokou paletu volnočasových aktivit. A nejde jen o investice, ale také o vzájemnou spolupráci, provázanost aktivit a vytváření co největších synergii," doplnila další úhel pohledu Jana Bujáková, členka městské komise pro vzdělávání.