Za poslední roky rotou náklady na chod úřadu

02.01.2023

Návrh rozpočtu města je přesný součet správných, nesprávných a chybějících proměnných, bez zahrnutí některých zásadních priorit, do kterých by město mělo investovat. Např. investice do okrajových částí jako je např. Jarošov jsou opět opomíjeny nebo odsunovány na další období. Parkovací domy nejsou v rozpočtu ani ve výhledech zmíněny vůbec.

Za poslední roky neustále rostou náklady na chod úřadu a platy úředníků, stejně tak počet zaměstnanců radnice se za roky 2013 až 2022 zvýšil o 14 %. Stále větší podíl z příjmů města jde na samotný chod radnice. Výhledově se mají běžné výdaje velmi přiblížit běžným příjmům. Ač si město nechalo vypracovat různé koncepce, včetně koncepce rozvoje a řízení kultury, jejich závěry se neřídí. Je chvályhodné množství prostředků vynakládaných na kulturu, ale otázkou je jejich efektivita. Obdobné akce pořádají různé instituce, když si vzájemně konkurují. Ale nejpodstatnější je, že se nijak nerýsuje vyřešení situace Slováckého divadla.

Poměr kapitálových výdajů má klesající tendenci a rozpočty plánované s obrovskými schodky nakonec skončí jako vyrovnané nebo přebytkové. Ale nikoliv kvůli zlepšenému hospodaření, ale pro to, že investiční akce nezvládá město realizovat a neustále je odsouvá. To bude, předpokládám, i příklad příštího roku.

Vím, že na hlasech Hradišťáků sice nebude záležet, přesto se musím vyjádřit, že tento rozpočet nemohu podpořit.

Mgr. Mojmír Náplava, zastupitel za Hradišťáky