Rozpočet? Opět smutné čtení

02.11.2023

Už je to opět tady. Přiblížil se konec roku a na radnici se naplno rozběhly práce, spojené se sestavením rozpočtu města na příští rok. Především v důsledku vládního konsolidačního balíčku jde o hodně nevděčný úkol, neboť jen málokdo dokáže s dostačenou mírou jistoty předvídat, jak se avizované změny promítnou nejen do daňových příjmů radnice, ale také do životní úrovně občanů či do kondice místních firem.

Přestože sestavení rozpočtu je náročnou a hodně odbornou prací, vždy mne mrzí, že tento nejdůležitější "zákon" roku, jehož výsledná podoba zcela zásadním způsobem ovlivní to, co se v příštím roce bude dít v našem městě, vzniká opět za zavřenými dveřmi radnice. Bez většího zapojení občanů, bez vyprovokování širší diskuse např. o tom, které investice má radnice upřednostnit, bez větší diskuse s opozicí ve snaze najít konsensus alespoň u těch nejvíce důležitých projektů. Ano, bylo by to sice náročné, mnohem pracnější i časově náročnější, ale za mne také férovější vůči občanům města. A bohužel v ruku v ruce s tím pokulhává např. slibovaná diskuse o nových pravidlech dotací pro spolky či snaha opozice zapojit se do koncepčních plánů, ať už se týkají energetiky či parkování.

Přestože Hradišťáci získali v posledních volbách 38 553 hlasů, nezbývá nám než respektovat fakt, že i rozpočet na příští rok bude dílem a odpovědností pouze vládnoucí koalice. A podle toho to bohužel také vypadá. Pouhý náhled na pracovní verzi rozpočtu, která je již projednávána v komisích Rady města, mne vede k závěru, že ani v roce 2024 se nepřiblížíme k řešení nejpalčivějších problémů našeho města. Většinu plánovaných investic v celkové výši 529 milionů Kč totiž spolyká např. zimní či fotbalový stadion, sportovní hala, rekonstrukce bývalé Komerční banky pro úředníky, nové využití Staré radnice či zpřístupnění Výšiny sv. Metoděje.

Jiskřičku naděje jsem však v návrhu rozpočtu přeci jen objevil, a to v podobě 17 mil. Kč na rekonstrukci parkoviště v ulici Sadová či 53 mil. Kč na posílení kapacit sociálního bydlení v kasárnách. Za Hradišťáky však jde pouze o pověstnou kapku v moři a opětovný důkaz toho, že priority vládnoucí koalice se ubírají jinam než k odstranění největších problémů slovácké metropole.

Ing. Michal Dvouletý, MBA

Hradišťáci