O významu územního plánu i bytovce ve Véskách

20.11.2023

Radnice připravuje změnu územního plánu. Tedy dokumentu, který určuje, co se kde může a naopak nesmí stavět. Aniž bych chtěl jakkoliv přehánět, po rozpočtu je to v pořadí druhé nejvýznamnější rozhodování, které je svěřeno do kompetence zastupitelů. Bohužel stejně jako finanční řízení města je i územní plánování velmi komplikovanou procházkou minovým polem. Složitost právních norem, vyhlášek a předpisů na straně jedné a schopnost pokládat správné základy pro dlouhodobý a udržitelný rozvoj města na straně druhé, dělají z územního plánu skutečně náročnou disciplínu.

Přesto, nebo spíše právě z tohoto důvodu, věnují Hradišťáci připravovaným změnám velkou pozornost. A to nejen v rámci veřejného projednávání, ale také prostřednictvím neformálních konzultací s řadou odborníků, architektů či urbanistů. Kontinuálně tak navazujeme na to, co jsme v roce 2022 započali mimo jiné na pořádaných "hranatých stolech".

A jaké změny se tedy chystají? Tak především přetváříme nevyužité průmyslové areály na zóny pro bydlení. To se týká především areálu OTMA a areálu ČSAD. Kromě toho by dvě desítky nových rodinných domů měly vyrůst také a lokalitě lyžařského svahu Rochus v Jarošově. 

Pokud těmto záměrům dá změna územního plánu zelnou, pro všechny tyto lokality bude muset vzniknout podrobná územní studie, která přesně definuje "kvalitu" využití území tak, aby se z nich nestaly jen další "noclehárny", ale byly přínosem pro město včetně veřejných služeb, zeleně, parkování a dopravního napojení. V tomto ohledu musí být radnice maximálně přísná a vůči investorům férově náročná. Nová nabídky bydlení může být pro město přínosná, ale pouze za předpokladu, že nevyvolá další sérií problémů, které teď těžko řešíme na sídlištích jako je Východ či Louky.

Jako Hradišťáci však chceme do již této změny územního plánu prosadit také jednu novou, ale mimořádně důležitou věc. Chceme zabránit tomu, aby se v místních částech města začaly ve velkém stavit velké bytové domy a jednou pro vždy jsme ztratily venkovských ráz těchto části města. Velké bytovky do místních částí prostě nepatří! To, čeho jsme svědky ve Véskách, musí být pro všechny zodpovědné zastupitele velkým varováním. 

Tuto chybu je třeba napravit. Hned teď!

Ing. Michal Dvouletý, MBA

Hradišťáci