Nový plán pro areál nemocnice s parkem a komunitním bydlením pro seniory

06.09.2022

Uherské Hradiště je skvělým místem pro život. Je ale nejvyšší čas začít se starat o to, aby jím bylo i do budoucna. Přestože se naše město rozrůstá a opticky v něm žije stále více lidí, často jde pouze o nájemníky, kteří zde nemají trvalé bydliště. Hradišťáci proto chtějí nastartovat změnu. Chtějí zabránit přeměně města v betonovou džungli, změnit developerskou politiku města a mimo jiné také přepracovat plán na využití opouštěné části areálu Uherskohradišťské nemocnice.

"Ve spolupráci s odborníky nabízíme zcela jiný pohled na využití areálu nemocnice. Jsem přesvědčen o tom, že by zde nemělo vzniknout další tuctové sídliště s komerčními nájemními byty pro tisíce nových spoluobčanů. Máme historickou příležitost zde vybudovat funkční, "Nové město." Jeho středobodem by měl být hradišťský Central Park se spoustou zeleně, ale také pestrými možnostmi aktivního trávení volného času. Na tento park pak naváže moderní komunitní bydlení pro seniory," uvedl Michal Dvouletý, zastupitel města a lídr Hradišťáků pro letošní komunální volby.

Podle jeho slov by rozhodně nemělo jít o běžný "domov důchodců", ale o areál bezbariérových malometrážních domků. Ty budou vzájemně propojeny a seřazeny tak, aby se staly oázou klidu a zároveň umožnily efektivní poskytování sociálních a zdravotních služeb seniorům v jejich domácím prostředí. Vybudování komunitního bydlení pro seniory, navíc v bezprostřední blízkosti nemocnice, je tou nejlepší možnou cestou.

"S přibývajícím věkem, životními událostmi i zdravotními komplikacemi se mnoho seniorů a zdravotně znevýhodněných lidí dostává do tíživé životní situace. Současná nabídka dostupného bydlení je pro ně zcela nedostačující. Péči v domácím prostředí může zkomplikovat celá řada faktorů, a to obzvláště dnes, kdy se mnoho rodin dostává do existenčních problémů v důsledku vysoké inflace, energetické krize, způsobené závratným růstem cen apod.," uvedl Bronislav Vajdík, dlouholetý ředitel Sociálních služeb Uherské Hradiště, který dnes pracuje pro Ministerstvo práce a sociálních věcí.

"Vybudování bezbariérového komunitního bydlení s nabídkou využívání terénních sociálních služeb by významně usnadnilo život všem, kteří takovou pomoc potřebují. Jde o v současnosti hojně prosazovanou strategii v České republice i v zahraničí. Uherské Hradiště má díky areálu nemocnice jedinečnou šanci udělat velký krok v péči o seniory i další potřebné občany a stát se městem, v němž se bude právě seniorům a zdravotně znevýhodněným spoluobčanům dobře žít," dodal Vajdík.

Kromě parku a komunitního bydlení pro seniory nabízí areál nemocnice také prostory k dalšímu vhodnému využití. "V našem městě je velký nedostatek míst, kde by si lidé mohli postavit rodinné domky. Ty jsou na rozdíl od bujaré bytové výstavby přeci jen větší zárukou toho, že se zde trvale usadí celé rodiny," doplnil Michal Dvouletý, který však nezavrhuje ani bytovou výstavbu za předpokladu, že se prioritou stanou startovací byty.

"Uherské Hradiště potřebuje desítky startovacích bytů pro mladé rodiny, které v důsledku současné ekonomické situace doslova ztratily šanci postavit se na vlastní nohy a začít bydlet samostatně. Jsem přesvědčen o tom, že jim v tomto ohledu musí město nabídnout pomocnou ruku. Nemůžeme mladé lidi nechat zcela na holičkách. Máme připraveny konkrétní návrhy, jak nastavit pravidla startovacích bytů tak, aby se bydlení v nich stalo nejen dostupným, ale také motivačním a dlouhodobě udržitelným. Věřím, že v tomto ohledu najdeme jak podporu ze strany státu, tak společnou řeč s privátními developery," doplnil za Hradišťáky advokát Mojmír Náplava, člen finanční komise města.

Nutností je dopravní napojení

Ruku v ruce s tím však musí jít investice do občanské vybavenosti a dopravní infrastruktury. "Jakémukoliv dalšímu navýšení počtu obyvatel v této části města musí předcházet vybudování nového dopravního napojení Štěpnic na obchvat a v neposlední řadě také investice do zázemí pro kavárnu, restauraci, obchod, služby, kadeřníka, kosmetičku a možná i sdílené kanceláře tak, aby se tato lokalita v konečném důsledku nestala místem, kam lidé jezdí pouze přenocovat. Za nutnost pak považuji také vybudování moderní mateřské školy, která by mohla posílit kapacitu těch současných. Přítomnost mladých rodin a zřízení mateřské školy pro jejich děti by zde vytvořilo generační symbiózu s komunitním bydlením pro seniory," říká Michal Dvouletý.

Ve spolupráci s hejtmanstvím se pak rodí také plány k využití té části areálu nemocnice, která bezprostředně navazuje na její dnešní zmodernizovanou část. "Všichni víme, s jak velkými kapacitními problémy se potýkají např. sociálně-zdravotní lůžka, jak chybí zázemí pro hospicovou a paliativní péči, a také to, že by si zasloužili lepší zázemí i další poskytovatelé sociálních služeb. Využití této části nemocnice právě tímto směrem se proto jeví jako optimální," uvedl lékař a zastupitel města Stanislav Zemek.

Charakter zeleného území má dokreslit také zachování a další rozvoj zahrádkářské kolonie, která měla podle dosavadního regulačního plánu zaniknout. "Rušit jednu z posledních zahrádkářských kolonií považuji za nesmysl. Naopak jsem přesvědčen o tom, že by radnice měla pomoci zahrádkářkou kolonii revitalizovat a vyhledávat další lokality pro vznik moderních komunitních zahrádek," tvrdí Michal Dvouletý.

Co je komunitní bydlení pro seniory?

Komunitní bydlení pro seniory je trendem ve snaze pomoci seniorům, kteří si již nemohou dovolit ze zdravotních, sociálních či ekonomických důvodů bydlet ve velkém rodinném domě či bytě. Jde o moderní formu tzv. domů s pečovatelskou službou, které jsou uzpůsobeny k poskytování domácí zdravotní a sociální péče. Domy jsou variantní co do velikosti, ale především maximálně energeticky úsporné a plně bezbariérové. Zároveň tvoří ucelený areál s centrální budovou, ve které je dostatek prostoru pro společné setkávání, kulturní a společenské programy, pro klubovny s komunitním, aktivizačním a zdravotně-rehabilitačním využitím. Areál je vždy zasazen do zeleně a nabízí také vhodné venkovní aktivity.

Kde na to vzít peníze?

Radnice má investovat do správných a potřebných věcí. Navíc i Zlínský kraj či nemocnice jako majitel pozemků jistě budou více slyšet na veřejně prospěšné než komerční využití areálu. V neposlední řadě i Ministerstvo práce a sociálních věcí má připraven obrovský dotační program s více než 1,3 mld. Kč. Tyto prostředky jsou určeny na komunitně vedený místní rozvoj, budování komunitních center a sociální práci. Podpora komunitního bydlení pro seniory je od roku 2016 také v "agendě" státní podpory bydlení v rámci Ministerstva pro místní rozvoj.

PAHOP podporuje vznik komunitního bydlení

PAHOP je zdravotním ústavem, který již šest let poskytuje zdravotní péči pro neléčitelné pacienty všech věkových kategorií a za tu dobu pečoval o stovky klientů. A právě díky těmto zkušenostem také podpořil záměr na vybudování komunitního bydlení pro seniory v areálu nemocnice.

"Našim klientům poskytujeme péči 24 hodin 7 dní v týdnu a mnohdy nás překvapily jejich velmi nevhodné bytové podmínky. Nebyla to pouze špatná ekonomická situace rodiny, byla to také absence bytových prostor, kam by se senioři i mladé rodiny mohli nastěhovat. Zrovna tak je zoufalá situace v možnosti poskytování odlehčovací služby nebo domácí hospicové péče," uvedla Helena Schwarczová, ředitelka PAHOP.

"Právě proto v plném rozsahu souhlasíme s navrhovaným využitím areálu nemocnice, kdy by také podle nás mělo vzniknout moderní komunitní bydlení pro seniory, ale rovněž zázemí pro poskytování domácí péče a dalších sociálních a zdravotních služeb. Máme zahraniční studii a spolupráci s tamním zařízením a jsme rádi, že tyto zkušenosti můžeme přenášet také do Uherského Hradiště. Věřím, že když se alespoň maličko bude chtít, může takové zázemí pro seniory vzniknout i u nás," dodala Schwarczová.