Nesprávné investiční priority

23.06.2022

Přestože jsem vždy jako opoziční zastupitel razil zásadu, že rozpočet a vše s ním spojené je odpovědností radniční koalice a koaličních zastupitelů, musel jsem na posledním zasedání zastupitelstva města pochválit tak zvaný závěrečný účet města za rok 2022. 

Ryze z ekonomického pohledu je to velmi dobrá práce. Vysoký rating, výrazně zlepšený výsledek hospodaření za rok 2021, bezchybné řízení financí potvrzené zprávou auditora, dobrá finanční likvidita, za mne dobře nastavené řízení finančních toků. Klobouk dolů ... 

Jenže debata o závěrečném účtu nemá jen ekonomickou, ale také faktickou rovinu. Jako zastupitelé města máme totiž rozhodovat o tom, jakým způsobem naložíme s penězi daňových poplatníků proto, aby se nám ale i našim dětem žilo v našem městě co nejlépe. A v tomto ohledu mne závěrečný účet města za rok 2021 jen opět utvrdil v tom, co dlouhodobě tvrdím, tedy že město investuje sice často do líbivých investičních akcí, ale výběr investičních priorit podle mne jen oddaluje řešení faktických problémů našeho města. 

A světe div se, problém není v penězích. Kapitálové příjmy mělo v roce 2021 město 4x (!!!!) větší než v předchozím roce, ale kapitálové výdaje jen o trochu přesáhly poloviční hodnotu investic v roce 2020. Takže sice se radnice může chlubit zlepšeným výsledem hospodaření, ale z dlouhodobého hlediska nám budou chybět tyto stále odkládané investice. 

 Radnice je možná dobrým údržbářem, ale pro budoucnost města toho bohužel dělá pramálo. 


Ing. Michal Dvouletý, MBA 


A jaký je váš názor?

Napište nám