Nesouhlasíme s rušením poboček České pošty ve Štěpnicích a Mařaticích

24.04.2023

Hradišťáci jednoznačně nesouhlasí s rušením poboček České pošty v Mařaticích a Štěpnicích. Je to krok, který může zásadním způsobem zhoršit komfort života v těchto částech města, především pak pro seniory, ale například také pro rodiče s malými dětmi.

Upozorňujeme na to, že centrální pošta na Masarykově náměstí je již teď v exponovaných časech přetížena, tvoří se zde dlouhé fronty a čekací doba na odbavení je pro mnoho občanů města přinejmenším nekomfortní. Navíc centrální pošta není plně bezbariérovým pracovištěm. Každý návštěvník musí překonat poměrně příkré schodiště, provizorní výtah k zajištění bezbariérového přístupu je spíše odrazující či pro alespoň částečně mobilní seniory či matky s kočárky ponižující variantou (mimochodem, v těchto dnech je výtah zcela mimo provoz).

Zdůrazňujeme, že obě části města, ve kterých Česká pošta hodlá ukončit činnost svým poboček, jsou lokalitami, ve kterých vznikají nové bytové domy a kde naopak významně roste počet obyvatel. I přes možné výhrady patří pobočka České pošty k důležitým součástem občanské vybavenosti každého města či jeho části a radnice by měla proto usilovat o zvyšování komfortu bydlení ve městě, nikoliv jen v tichosti přihlížet krokům, které povedou naopak k jeho zhoršení.

Hradišťáci proto apelují na vedení města Uherské Hradiště, aby podniklo všechny možné kroky, které odvrátí uzavření poboček České pošty v Mařaticích a ve Štěpnicích. Je třeba využít všech vyjednávacích možností jak směrem k vedení České pošty, tak představitelům vlády České republiky, a uzavření poboček zabránit, příp. najít cestu k jejich zachování, např. využitím modelu Pošta Partner.

Zastupitel města Uherské Hradiště i Zlínského kraje Michal Dvouletý se zároveň dopisem obrátil na dočasného generálního ředitele České pošty Miroslava Štěpána, ve kterém jej na základě argumentů požádal o přehodnocení tohoto kroku a zároveň vysvětlení kritérií, na základě kterých se pošta rozhodovala.

Navíc chceme připomenout, že Česká pošta nezajišťuje jen doručování dopisů a balíků, výplaty důchodů a platby složenek. Na jejích pobočkách jsou kontaktní místa CzechPointu, kde lze např. získat výpis z trestního rejstříku, nechat si ověřit podpis nebo provádět konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby. Obyvatelé Štěpnic a Mařatic tak o tyto možnosti zcela přijdou, protože pobočky pošty tam jsou jedinými CzechPointy. Je tedy s podivem, že stát nutí stále více lidí do používání datových schránek, ale zároveň jim omezuje možnosti, kde dokumenty konvertovat.