Když opozice chválí koalici

27.09.2023

Od opozice se automaticky očekává, že bude pouze kritizovat a vyhledávat každou příležitost k tomu, aby poukázala na chyby či špatná rozhodnutí vládnoucí koalice. Hradišťáci si však v okamžiku, kdy byli odejiti do opozice, jasně řekli, že udělají vše proto, aby si takovou nálepku nezasloužili.

Přiznávám, není to zrovna jednoduché, když vám radniční koalice tak často nahrává na smeč. Tu nedodržením předvoleních slibů, tu zvyšováním daní a poplatků, tu investičními prioritami, které nijak neodrážejí skutečné problémy občanů města, a v neposlední řadě třeba zbytečně byrokratickým fungováním úřadu. I přesto je však vhodné zmínit pár věcí, za které můžeme radnici pochválit. Rok po volbách je k tomu dokonce i vhodná příležitost.

Skvělou zprávou bylo, když radnice hned po volbách zadala zpracování místní energetické koncepce, na jejíž absenci jsme před volbami hlasitě upozorňovali. Město sice podporuje rekonstrukci teplárny včetně vybudování spalovny komunálního odpadu, ale postupuje v tom zcela naslepo bez všech dalších, nejen energetických, ale také ekonomických souvislosti. Navíc v období, kdy se markantně mění kdysi zcela konstantní situace na trhu s odpady.

Skvělé bylo také to, že město zadalo zpracování velké koncepce parkování. To dává naději, že radnice nejenže zásadním způsobem posílí parkovací kapacity především na sídlištích, ale také nastaví férová pravidla parkování, včetně zapojení moderních IT technologií.

Dobrou zprávou je také to, že radnice chce zásadním způsobem navýšit dotace např. pro sportovní spolky na území města a vylepšit pravidla, podle kterých tzv. "porcuje medvěda". Mělo se tak stát už dávno. Nejen proto, že radnice má dodatečné daňové i úrokové příjmy v řádu desítek milionů korun, ale také proto, že Hradiště bylo, je, a do budoucna musí být městem, které si váží všech, který svůj volný čas věnují kultuře, sportu, vzdělávacím a dalším volnočasovým aktivitám.

Za Hradišťáky jasně říkám, že jsme připraveni na všech těchto změnách s vedením města aktivně spolupracovat a předejít tak zbytečným dohadům, a to například na zasedání zastupitelstva.

Ing. Michal Dvouletý, MBA
Hradišťáci