K čemu máme radnici?

18.07.2023

Plánovaný záměr vybudování nového bytového domu v lokalitě Na Rybníku, který má nahradit současný bar, pivnici a lékárnu, vyvolal velkou vlnu emocí. Především sousedé z nejbližšího okolí se bojí, že dojde k zásadnímu zhoršení kvality jejich bydlení. A bohužel, přístup radnice těmto emocím pouze přilévá pomyslný olej do ohně.

Přestože souhlasím s tím, že město má skutečně jen omezené pravomoci a soukromé stavbě na soukromém pozemku při splnění všech regulací de facto zabránit neumí, tak zásadním způsobem nesouhlasím s tím, že by město mělo být pouze v roli pozorovatele a čekat na uplatnění svých připomínek v rámci příp. územního řízení.

Město má, resp. musí, v těchto záležitostech hrát velmi aktivní roli. Občané města si přece volí své zástupce právě proto, aby hájili jejich zájmy a v případě problémů se tyto problémy snažili řešit. Jak? Minimálně aktivním vyjednáváním mezi soukromým investorem, sousedy a úředníky. Právě v této věci vidím nejsilnější roli městské samosprávy. Má to být vedení města, kdo svolá takové jednání, kdo bude mediátorem mezi občany, investorem a paragrafy, kdo se svou pílí, časem a úsilím zaslouží o nalezení uspokojivého řešení, a také kdo bude aktivně hájit zájmy občanů. Od toho jsou lidé do vedení města zvoleni, od toho jsou placeni, od toho máme radnici.

Schovávat se za paragrafy a sepisovat dlouhé dopisy, vysvětlující omezené legislativní možnosti radnice, to vše je mrháním času úředníků radnice, placených politiků i občanů. Naše představa je zcela jiná. Mít k tomu mandát, tak již proběhla řada jednání a schůzek, na nichž by se hledalo řešení a způsob, jak tuto situaci vyřešit ve prospěch občanů města. Mimochodem, také samotný investor si zaslouží znát jasný postoj radnice a svých sousedů, což může eliminovat následné zbytečné spory a úřední tahanice.

Ing. Michla Dvouletý, MBA

Hradišťáci