Jak vás reprezentovali Hradišťáci na zářijovém zastupitelstvu města?

06.09.2023

K plnění rozpočtu městě jsme vznesli dotaz na efektivitu vymáhání pohledávek. Např. nezaplacené pokuty za dopravní přestupky narostly na 11,5 mil. Kč a jako Hradišťáci si myslíme, že by město mělo využívat všech nástrojů, které jsou k dispozici. Dluhu a pokuty s prostě mají platit.

V rámci schvalování dotací pro spolky na příští rok jsme požadovali transparentnější systém rozdělování dotací, především pro sportovní oddíly. Jsme rádi, že radnice plánuje navýšení finančních prostředků pro tyto dotace, ale nechceme jako opozice stát bokem a jsme připraveni se zapojit do diskuse o férovějších a předvídatelných pravidlech rozdělování těchto finančních prostředků.

Neztotožnili jsme se s návrhem radniční koalice navýšit poplatek za svoz odpadu z 500 Kč na 1.000 Kč. Náš protinávrh, aby tato částka byla zvýšena jen na 700 Kč ročně, radniční koalice zamítla. Přitom je jasné, že tímto navýšením poplatků za odpad radnice pouze trestá ty, kteří mají v Uherském Hradišti řádně přihlášený trvalý pobyt, aniž by jakkoliv řešila problém se stovkami domácností, kteří sice v našem městě žijí, ale žádné poplatky neplatí, neboť si zde nevyřídili trval pobyt. Toto jako Hradišťáci považujeme za jeden z největších, ale zároveň nejtěžších problémů a mrzí nás, že radnice na jeho řešení tak rychle rezignuje.

Stejně tak některé strany rychle zapomněly na předvolební sliby, že nechají více peněz občanům v peněženkách, a výrazným způsobem pro příští rok zvýšily lidem daně z nemovitostí. Náš návrh na snížení těchto daní byl bohužel zamítnut. Zazněly i úvahy, že by podnikatelům mohly být daně z nemovitostí vyměřeny s ještě vyšším koeficientem. To považujeme za naprosto nepřijatelné. Město tak bude ještě více demotivovat obyvatele bydlící v nájemních bytech k tomu, aby si zde zřídili trvalé bydliště, čímž bude přicházet o podstatné peníze ve svém rozpočtu.

Mojmír Náplava se ohradil proti budování parkoviště s 22 parkovacími místy na Výšině sv. Metoděje a nesmyslnému nakládání s prostředky získanými z dotací na tuto investici, když jen pár set metrů odtud na sídlišti Východ chybí řádově stovky parkovacích míst pro rezidenty.