Jak radnice neřeší problém s parkováním

14.12.2023

Přiznám se, že vůbec nerozumím krokům, které současné vedení města zvolilo jako způsob řešení problémů s parkováním. Přestože si vládní koalice ve svém programovém prohlášení vytyčila, že bude postupně navyšovat parkovací kapacity na sídlištích a připraví výstavbu parkovacího domu, konkrétní kroky nasvědčují spíše o pravému opaku.

Namísto toho, aby se město pustilo do budovaní parkovacích domů, sklouzlo do laciných "nálepkových" řešení. Nejdříve instalovalo nové dopravní značky, kterými chtělo vyhnat firemní dodávky ze sídlišť. Bohužel se tento krok z velké části minul účinkem. Navíc postavil do ilegality všechny řidiče, kteří vjíždí dodávkou či karavanem např. ke svému rodinnému domku v Mařaticích, kde parkují na svém vlastním pozemku či zahradě.

Druhým, stejně nedomyšleným krokem, byla výpověď nájemních smluv na vyhrazená parkovací místa na Východě, která si místní občané v minulosti vybudovali na vlastní náklady. Žádné jednání, žádná snaha o debatu, pouze doporučený dopis s výpovědí v tříměsíční lhůtě. Je to sice "de jure" podle smlouvy, ale takto se radnice ke svým občanům prostě chovat nemá. Dvě desítky občanů města tak přijdou o "své" parkování. Tento krok však situaci s chybějícími stovkami parkovacích míst nijak neřeší. Pouze namísto řidičů s hradišťskou občankou bude na tomto "novém" parkovacím místě parkovat třeba občan Kunovic či Strážnice, který má na Východě například pronajatý byt.

A je tu i třetí paradox. Nově vzniklá místní komise Východ iniciovala pořízení radaru, který by hlídal rychlost projíždějících aut s cílem posílit bezpečnost provozu při průjezdu místní "dopravní džunglí". Jenže místo odpovědi "hurá, kupujeme" se spustil úřednický pin pong o typu a ceně radaru a hlavně problémy, ze kterého "šuplíku" jej radnice příp. zaplatí.

A do toho všeho platí, že v rozpočtu města stále nikde nenajdete zásadní peníze na chybějící parkovací místa, natož nějaké ucelené smart řešení. Hradišťáci takový plán mají a vlastně by nám ani nevadilo, kdyby z něj současné vedení města alespoň trochu opisovalo.

Ing. Michal Dvouletý, MBA

Hradišťáci