Hradiště se nafoukne minimálně o tisíc nových bytů

24.01.2024

Když pozvete k jednomu stolu téměř dvě desítky architektů, projektantů, zástupců developerů i odborníků na realitní trh, tak si sice zakládáte na pořádnou melu, ale také velmi košatou, inspirativní a v neposlední řadě také důležitou diskusi. A právě takovou debatou byl lednový hranatý stůl na téma: Jak dál bydlet a žít v Uherském Hradišti.

Jsem rád a vážím si toho, že se náš hranatý stůl stává důležitou platformou, na které společně odkrýváme složitosti, spojené s rozvojem našeho města. Na jedné straně jsme totiž stále nezastavili pokles občanů s trvalým pobytem, na straně druhé se v našem městě staví desítky či stovky nových bytů, přičemž i díky připravované změně územního plánu má toto tempo ještě více akcelerovat. V dohledné době se tak naše město rozroste možná i o tisíc nových bytů, což s sebou pochopitelně přinese dopady na dopravu, parkování, občanskou vybavenost apod.

O to více je proto důležité najít se soukromými developery, architekty a projektanty na straně jedné a městem na straně druhé společnou řeč, a nejen to. Rozvoji našeho města musíme dát jasná a transparentní pravidla, která nikomu z aktérů nedovolí zopakovat historické chyby. Neméně důležité je dobře se připravit na budoucnost. Vždyť jistě všichni chceme, aby bylo Uherské Hradiště i v budoucnu skvělým místem pro život. Začít můžeme i drobnými krůčky, třeba tím, že si všichni zainteresovaní přestanou zbytečně okopávat kotníky a házet pomyslné klacky pod nohy. To vše se totiž v konečném důsledku obrací proti občanům našeho města. Seznam podobných "drobností", které vygeneroval náš hranatý stůl, je docela dlouhý.

Důležitou rolí radnice pak musí být to, aby se také naše město připravilo na neodvratné dopady demografického vývoje. Čísla jsou totiž nekompromisní. Již v roce 2030 se začne dramaticky navyšovat počet seniorů, a naopak výrazně poklesne počet mladých lidí v produktivním věku. Uherské Hradiště by tak mělo ihned vytáhnout hlavu z písku, začít řešit dostupné bydlení právě pro mladé a neprohrát souboj o to, kde nastupující generace zapustí své kořeny. Zároveň musíme myslet na seniory a vytvářet moderní a dostupné bydlení také pro tuto, čím dál početnější, skupinu obyvatel. Vývoj, který nás čeká, však bude natolik rychlý a prudký, že sama radnice si s tím neporadí. Proto je třeba i v tomto ohledu nacházet spolupráci s developery, Zlínským krajem a státem.

V neposlední řadě se musíme soustředit na to, aby se v Hradišti nestavěly pouze malometrážní, obchodně nejvíce lukrativní byty. Potřebujeme rozvinout příležitosti pro individuální bydlení v rodinných domcích a třeba také zabránit tomu, aby naše městské části přišly o svůj tolik ceněný venkovský charakter.

Společným úkolem pro všechny je pak vytvořit takové podmínky, aby Uherské Hradiště nebylo městem nájemníků, ale hrdých občanů s trvalým bydlištěm. Mnohé k tomu musí udělat radnice. Hradišťáci již brzy představí svůj konkrétní plán. Je však nezbytné, aby také developeři v tomto ohledu táhli s městem za jeden provaz.

Už teď se těším na další diskuse. Vím, že budou náročné, ale jsem rád, že se již začínají ukazovat obrysy toho, jak toto složité klubko začít rozmotávat. 

Ing. Michal Dvouletý, zastupitel města za Hradišťáky