Hradišťáci vědí, jak skoncovat s kolonami

14.09.2022

Známe to snad úplně všichni. Dlouhé kolony a zhoršující se průjezdnost městem trápí obyvatele Uherského Hradiště čím dál tím více. Podle Hradišťáků je skutečný recept jediný, a to konečně prosadit nová dopravní napojení města a odklonit tak maximum tranzitní dopravy mimo metropoli Slovácka. "Třešničkou na dortu" pak může být skutečně vyladěná městská veřejná doprava nebo "chytře" seřízené semafory na všech křižovatkách od Starého Města až po Kunovice, zajišťující plynulou průjezdnost, ale také bezpečnost chodců.

"Je skvělé, že se konečně odbrzdila další výstavba dálnice D55, která může již od roku 2025 Uherskému Hradišti výrazně pomoci odklonit tranzitní dopravu. Ale ani zdaleka to nestačí. Pro naše město je nezbytně nutné, abychom konečně napojili Štěpnice na obchvat, a to včetně modernizace Průmyslové ulice a jejího napojení na silnici I/50. Právě na ní již dlouhých 12 let čekají odbočovací pruhy na své pokračování. Zároveň se však chceme soustředit na prosazení nového obchvatu u Jarošova s mostem přes řeku Moravu," uvedl Michal Dvouletý, lídr Hradišťáků.

"Už nemůžeme na nic čekat. Je nutné Zlínský kraj i stát přesvědčit o tom, že bez těchto investic doprava v Uherském Hradišti dříve nebo později zkolabuje," obává se Dvouletý. Je jasné, že je třeba přetavit sliby několika generací politiků v reálné činy. Dlouhodobě je velkým problémem pro všechny obyvatele Uherského Hradiště i to, že je město dopravně napojeno pouze pomocí tří dopravních koridorů, tedy z Kunovic, Bílovic a od Starého Města.

"Všichni si dobře vzpomínáme, jak negativně se na hustotě dopravy v našem městě projevily například rekonstrukce silnic v Kunovicích nebo ve vzdálenějších Napajedlech, kdy si řidiči ve směru od Zlína zkracovali cestu přes Sokolovskou ulici. V této situaci si vůbec nedokážu představit, že by mělo Ředitelství silnic a dálnic začít opravovat Moravní most. Těmto situacím musíme předcházet a o to více tlačit na stát, aby zajistil další napojení města na obchvaty," upozorňuje Michal Dvouletý.

Podle zastupitele Stanislava Zemka by dopravě ve městě pomohlo maximální využití moderních technologií k inteligentnímu řízení světelných křižovatek. "Dnešní technologie umožňují řízení dopravy nikoliv podle předem naprogramovaných schémat, ale podle reálné hustoty dopravy. Vytvoření skutečné zelené vlny od Starého Města až po Kunovice by mělo být dnes už standardem. Vyřešit by se pak zároveň mohla také často velmi komplikovaná situace chodců, kteří podle mne při večerním vypnutí světel na hlavní křižovatce zbytečně riskují zdraví," uved lékař Stanislav Zemek.

Ruku v ruce s těmito kroky pak považují Hradišťáci za důležité zavedení skutečně funkčního modelu veřejné dopravy, který bude nejen maximálně komfortní pro obyvatele města, ale jehož provoz bude zvládnutelný z pohledu rozpočtu města. "Nová koncepce města sice přináší některé zajímavé změny, ale podle nás zároveň může zásadním způsobem zkomplikovat život obyvatel např. v Jarošově nebo v Míkovicích. Je neakceptovatelné, že by Jarošov ztratil přímé napojení na autobusové nádraží a současně by Míkovice byly odříznuty od Kunovic," dodal Zemek.

Na vině je podle Hradišťáků fakt, že nové trasování MHD vznikalo více za zavřenými dveřmi a na stránkách nejrůznějších koncepcí a studií než v otevřené, byť o to náročnější diskusi s občany města nebo velkými zaměstnavateli, jejichž branami denně procházejí stovky zaměstnanců. "Je třeba to napravit a především novou podobu MHD diskutovat s občany a firmami. Jedině tak máme šanci, že nebudeme za velké městské peníze vozit v autobusech vzduch. MHD musí pomoci odlehčit přetížené dopravě," doplnil Michal Dvouletý s tím, že za klíčovou považuje také dohodu se Zlínským krajem a přeskupení části nevyužité krajské dopravní kapacity např. na suplování linek, propojujících Uherské Hradiště s vlakovým nádražím ve Starém Městě.