Hradišťáci chtějí zřídit seniorského ombudsmana

12.09.2022

Senioři to obzvláště v dnešní době nemají vůbec snadné. Doba se rychle mění, nástrahy moderního světa číhají na každém rohu, do toho pandemie a teď pro změnu velké zdražování. Podle Hradišťáků je proto třeba, aby i radnice našla cestu, jak daleko více pomáhat seniorům, žijícím v našem městě.

"V našem městě zřídíme seniorského ombudsmana. Nepůjde o žádného byrokrata či úředníka, ale o zkušeného a obětavého rádce, který pomůže seniorům při zvládání nejrůznějších životních situací, při kontaktu s úřady, vyřizování rozličných žádostí a formalit, zvládání problémů, spojených např. s energetickou krizí apod. Vždyť zorientovat se v tom, co se děje, kde si požádat o pomoc a na co si naopak dát pozor, je samo o sobě mnohdy takřka nadlidský úkol. Moc dobře si uvědomuji, jak to mají dnes senioři těžké, proto by jim radnice měla v tomto ohledu nabídnout pomocnou ruku," uvedl Michal Dvouletý, lídr Hradišťáků, s tím, že seniorský ombudsman by nemusel vzniknout bezpodmínečně přímo na radnici, ale třeba jako součást podporovaných aktivit Klubu důchodců Uherské Hradiště.

"Klub důchodců odvádí spoustu obětavé práce a je dobře, že v našem městě máme lidi, kteří mají snahu starat se o volnočasovou náplň pro seniory. Je však povinností radnice, aby takovýmto aktivitám vytvořila co nejlepší možné zázemí. V první řadě to musí být vhodné komunitní centrum, chcete-li klubovna, kde by se mohli senioři pravidelně scházet, povídat si, pořádat besedy a přednášky a rozvíjet své další spolkové aktivity," pokračoval Dvouletý s tím, že právě součástí takového centra by měl být i nově zřízený seniorský ombudsman.

"Kromě toho chceme přímo v úzké spolupráci se seniory a experty vytvořit ucelené programy prevence, např. proti energetickým šmejdům nebo všem, kteří se snaží vydělat na dobrosrdečnosti dříve narozených ročníků. Jsem přesvědčen o tom, že posilování spotřebitelské, bezpečnostní, ale také zdravotní edukace je věcí, která bude stát minimální náklady, ale současně dokáže výrazně pomoci ke kvalitnějšímu životu seniorů v našem městě," doplnil zastupitel města Stanislav Zemek, který situaci seniorů velmi dobře zná ze své každodenní práce v interní ambulanci.