Chceme více podporovat spolky

16.09.2022

Uherské Hradiště je skvělým městem také díky tomu, že v něm působí desítky kulturních, sportovních a volnočasových organizací, sdružení a dalších spolků. Jsou to právě členové těchto spolků, kteří se starají o vyžití dětí a mládeže, rozvíjejí kulturní bohatství našeho regionu, zajišťují sportovní aktivity, pomáhají potřebným a starají se také o jinou dobrovolnou činnost. Hradišťáci proto chystají na podporu spolků hned několik změn.

"Činnost hradišťských spolků chceme systematicky podporovat, nikoliv ji komplikovat zbytečnou byrokracií nebo nešťastně nastavenými grantovými podmínkami. Proto chceme provést důslednou revizi těchto podmínek a změnit dosavadní způsob finanční podpory města neziskovým organizacím. Například pronájmy prostor a další služby městských příspěvkových organizací musí být pro tradiční místní hradišťské spolky zdarma. Situaci, kdy na jedné straně spolky získávají městskou finanční podporu, o kterou musí pracně požádat a následně ji vyúčtovat, a na druhé straně tyto peníze pak de facto zaplatí městu zpět za pronájem sálu pro svou akci, vede pouze k velkému papírování na všech stranách," uvedla kandidátka Jana Bujáková, která má jako manažerka venkovského regionu bohaté zkušenosti s administrací projektů na národní i mezinárodní úrovni.

Hradšiťáci zároveň chtějí i přes složitou dobu prosadit navýšení finanční podpory pro vlastní činnost spolků. "Často se stává, že grantové systémy tlačí spolky k tomu, aby de facto nad rámec své hlavní dobrovolné činnosti vytvářely ještě další akce pro veřejnost, díky nimž pak mohou dosáhnout na drobnou finanční podporu ze strany města. To chceme změnit a najít finanční prostředky k účinnější podpoře spolků," dodala Bujáková, která by ráda ve spolupráci s místními spolky vytvořila nové modely spolupráce na podporu přímé a sektorové spolkové činnosti.

Díky nim spolky posílí svou základnu a budou moci nabídnout obyvatelům města tradiční i nové možnosti volnočasových aktivit pro děti, mládež, seniory, muzikanty, sportovce, ochránce přírody a v neposlední řadě kreativní lidi se vztahem k tradicím a kultuře města, kde žijí. "Mělo by být naší společnou snahou, abychom pro spolky našli dostatek peněz, a to nejen v rozpočtu města. Musíme využít také každou korunu, která leží v národních nebo mezinárodních fondech. Chce to jen více spolupracovat a nebát se zapojit do modelů, které se nabízejí, případně se osvědčily v jiných městech či regionech," doplňuje Jana Bujáková.

Podle jejích slov přitom nejde jen o "tradiční" a zároveň nejpočetnější kulturní či sportovní organizace. Zapomínat se nesmí ani na ty, kteří často zůstávají ve stínu, jako je třeba Český červený kříž, organizace, zastupující slabozraké, dobrovolné hasiče, kluby seniorů, vznikající malé dobrovolné volnočasové spolky aj.

"Velký potenciál vidím především ve vzájemné spolupráci a koordinaci. Každý spolek vytváří unikátní komunitu lidí. Ta společným nadšením a tvorbou v rámci dobrovolné činnosti vytváří přirozenou a příjemnou atmosféru pro osobní růst a zdravý životní styl. Důležité je tedy ponechat spolkům volnost v jejich tvorbě a spolupráci. Činorodých lidí a různých aktivit je na území našeho města velké množství, proto si rozhodně zaslouží daleko větší pozornost a účinnou finanční podporu ze strany radnice," je přesvědčena Bujáková.