Souhlasíte se zavedením "karty občana", která by přinesla benefity pro občany s trvalým bydlištěm v Uherském Hradišti?